Центральна універсальна біржа

Central Universal Exchange

Електронний торговий майданчик
працює цілодобово
 Служба підтримки: +38 (044) 331-34-35
(Пн.–Пт., 9.00–18.00).
info@centrex.com.ua
36014, м. Полтава,
вул. Ляхова, 1, кім. 64.
Контактна інформація
Головна сторінка

Офіційній акредитований учасник

Торги
Статистика торгів

Вартість оголошених торгів:
2367549162.40 грн.

Вартість проданого майна:
910322061.86 грн.

Послуги біржі
Курси валют
ВалютаЗаВартістьДата
USD1002696.093525.03
EUR1003047.124925.03
RUB104.227825.03
Партнери

Юридичні послуги

Юридичні послуги — це послуги із захисту прав та інтересів громадян, юридичних осіб, в тому числі держави, у державних органах і в судах, перед будь-якими фізичними і юридичним особами. Центральна універсальна біржа надає юридичні послуги в ключових галузях права України як для фізичних осіб, так і для юридичних клієнтів.

Однією з умов роботи з клієнтом є дотримання суворої конфіденційності.

Види юридичних послуг:

 • Юридичні консультації в наступних галузях:
  • цивільне право;
  • господарське право;
  • адміністративне право;
  • житлове право;
 • Представництво інтересів в судах.
 • Правове обслуговування юридичних та фізичних осіб.
 • Складання позовних заяв, запитів, скарг і т. п.
 • Розробка установчих документів для створення підприємств, реєстрація підприємств під ключ.

Постійно діючий третейський суд при Центральній універсальній біржі

Третейський суд — недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням зацікавлених фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому Законом «Про третейські суди» для вирішення суперечок, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Третейський суд діє на принципах:

 • законності;
 • незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки законові;
 • рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом;
 • змагальності сторін, свободи в наданні ними третейському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
 • обов’язковості для сторін рішень третейського суду;
 • всебічності, повноти та об’єктивності вирішення спорів, тощо.

В своїй діяльності третейський суд керується положеннями Закону України «Про третейські суди України», Положенням про постійно діючий третейський суд, Регламентом постійно діючого третейського суду.

Розгляд справи у третейському суді має ряд переваг:

 • по-перше, визначення персонального та кількісного складу третейського суду, компетенція та неупередженість якого у сторін не викликає сумнівів;
 • по-друге, рішення третейського суду є остаточним і його практично неможливо оскаржити;
 • по-третє, оперативне та у найкоротші строки вирішення спору, що виник;
 • по-четверте, застосовування ширшого спектру засобів доведення: пояснення сторін та третіх осіб, висновки експертів, письмові та речові докази, матеріали відео- і аудіо запису, інформація на цифрових, магнітних і оптичних носіях;
 • по-п’яте, дотримання комерційної таємниці. Розголошення відомостей та інформації, що стали відомі під час розгляду дозволяється тільки за згодою сторін.

Даному третейському суду підвідомчі будь-які справи, що виникають з цивільних та господарських правовідносин, крім тих правовідносин, розгляд спорів, з яких здійснюється виключно судами загальної юрисдикції.

Сторонам контракту, які хочуть, щоб будь-які спори передавалися в Постійно діючий третейський суд при ЦУБ рекомендується включати в договір третейське застереження такого змісту: «Будь-який спір, що виникає щодо цього договору або в зв’язку з ним, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення у Постійно діючий третейський суд при ЦЕНТРАЛЬНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ БІРЖІ».

Сторони погоджуються з тим, що в процесі розгляду і вирішення спору буде застосовуватись Регламент Постійно діючого третейського суду при ЦЕНТРАЛЬНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ БІРЖІ. Сподіваємось на активну та плідну співпрацю з метою вирішення спорів, що виникають в підприємницькій діяльності та захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.

Свідоцтво про реєстрацію постійно діючого третейського суду

Будемо раді допомогти вам!
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (0532) 69-70-50.